Oxtorgets Hälsocentral hette tidigare Per Ahlströms familjeläkarmottagning och har sedan 1994 funnits i Söderhamn.

Kunniga medarbetare
Du kommer att efter tag hos oss att känna igen dina läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, läkarsekreterare, kurator och sjukgymnaster och det tycker vi är av allra högsta värde för dig och oss så att vi bättre ska kunna möta dina behov.

Vi erbjuder
Navet i vår verksamhet är naturligtvis familjeläkeriet och det är de som leder den medicinska utvecklingen i verksamheten men lika viktiga delar är våra läkarsekreterare som möter dig i receptionen, våra distriktssköterskor och sjuksköterskor som kan bistå dig med hjälp vid olika typer av åkommor på drop-in mottagningen, provtagning, vaccinationer, hälsosamtal, diabetes och astma/KOL samt mycket mer.

Högt tryck – öppnade ännu en hälsocentral
Patientunderlaget vid Oxtorgets Hälsocentrals har växt kraftigt i storlek sedan hälsovalets införande under 2010.
Mot bakgrund av detta bestämde sig Per Ahlström för att öppna ytterligare en hälsocentral i Söderhamn, eftersom man på Oxtorget haft svårt att lokal- och kapacitetsmässigt ta emot alla personer som vill lista sig där. Inom ramen för Hälsovalet så får inte någon hälsocentral säga nej till patienter som vill lista sig där.
Genom att öppna ytterligare en hälsocentral ges möjligheter till att kunna ta emot ett större patientunderlag och ge en bättre service samt naturligtvis bättre möjligheter att på lång sikt utveckla verksamheten.
I november 2011 öppnade Söderhamns yngsta hälsocentral i centrala Söderhamn; Söderhamnsfjärdens Hälsocentral.

Söderhamnsfjärden är vår systercentral
På Söderhamnsfjärdens Hälsocentral erbjuder vi sjukgymnastik åt alla våra patienter. Oxtorgets Hälsocentral och Söderhamnsfjärdens Hälsocentral har en gemensam ledning och alla delägarna finns i verksamheterna. Båda hälsocentralerna ägs av bolaget Doktorama Söderhamn AB, som är ett dotterbolag till Doktorama AB.

Mot topplistan
Tillsammans har vi bestämt oss för att satsa de närmaste 10 åren på att Oxtorgets Hälsocentral och Söderhamnsfjärdens Hälsocentral ska bli bland de tio bästa i riket vad avser patientnöjdhet och vara föredömen i sin kommunikation och i sitt förebyggande hälsoarbete.Robert Hill, verksamhetschef Oxtorgets Hälsocentral Söderhamn

Välkommen att följa med på den resan tillsammans med oss!

Robert Hill
Verksamhetschef
robert.hill@oxtorgetshc.se
Tel: 0270-707 03