Välkommen till diabetesmottagningen!

Diabetesmottagning Oxtorgets hälsocentral

Vår diabetessköterska, Yvonne Johansson, ger dig information och rådgivning om din sjukdom. Hon utför även förskrivning av diabeteshjälpmedel. I samband med dina besök hos läkare eller diabetessköterska kommer undersökningar och prover att regelbundet följas upp.

När du behöver diabeteshjälpmedel ringer du hälsocentralen på telefon 0270-154 20 eller beställer via Mina vårdkontakter.

Du kan även boka telefontid till diabetessköterskan på ovanstående telefonnummer enligt ovan.

Information om:

Ökad kunskap ger dig möjlighet att själv kontrollera din diabetes- och livssituation!