Kuratorer Oxtorgets Hälsocentral SöderhamnAnn-Christine Larsson
Är aukt. socionom/leg. psykoterapeut och arbetar med kognitiv och beteendeinriktad samtalsbehandling.

Kognitiv psykoterapi är i dag en välbeprövad behandling vid de flesta psykiska problem såsom depression, ångesttillstånd, stressrelaterade besvär, sömnbesvär, kriser med mera.
Vidare arbetar Ann-Christine bland annat med psykosocialt stöd, samarbetar med övriga vårdgrannar exempelvis när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering och så vidare.

Anna-Karin Lindberg
Är leg. arbetsterapeut och har en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktningen kognitiv beteendeterapi, KBT.
På mottagningen arbetar hon med vanligen förekommande problem såsom ångest, stress, depression etc.

Boka tid
Tidbokning på tel 0270-154 20